Målgruppe

Målgruppe: Barn og unge fra 0-18 år, (ergoterapi 0- 20 år) som har utfordringer med motorikk, bevegelse, aktivitet og deltakelse, kan få tilbud fra ergo- og fysioterapitjenesten i kommunen. Det er barnets behov som er retningsgivende for valg av tiltak, og hvordan disse gjennomføres.  Etter mottatt henvendelse foretas en prioritering etter gitte kriterier i gjeldende prioriteringsnøkkel.

Fysioterapeuter med kommunal avtalehjemmel inngår som en del av kommunens fysioterapitilbud. Barn og unge som kan ivaretas/få dekket sine behov for fysioterapi hos fysioterapeut med kommunal avtalehjemmel skal benytte dette tilbudet. De kan ta direkte kontakt med institutt uten henvisning fra lege.  Lenke til institutt i Ås kommune

Vi har i perioder studenter i praksis som deltar i virksomheten. 

Hva gjør vi?

 • Gir råd og veiledning mht. motorikk-/motorisk utvikling. 
 • Kartlegger/ vurderer barnets funksjonsnivå i daglige aktiviteter. 
 • Bidrar til tilrettelegging av barns oppvekstmiljø og omgivelser. Dette kan være i hjemmet, barnehage, skole og/eller fritid. 
 • Gir behandling og trening til barn og unge med funksjonshemming/funksjonsnedsettelse.
 • Ut fra barn/unges funksjons og ferdighet, og ut fra omgivelsenes krav, samarbeider vi med barnet og nærpersoner for at de skal kunne være aktivt og deltakende i sitt liv. Kartlegger behov for hjelpemidler innenfor aktivitet/bevegelse/kognisjon/kommunikasjon/sansetap, ut fra barnets funksjon og ferdigheter og omgivelsenes krav.
 • Bistår med utprøving, søknad, tilpasning og oppfølging av hjelpemidler- eller spesiell tilrettelegging for barn/unge med spesielle behov.
 • Bistår med boligplanlegging, tilrettelegging eller endring av bolig for deg som har barn med varig funksjonsnedsettelse.
 • Kan gi innspill til kommunale planer og byggesaker om universell utforming, eller spesiell tilrettelegging.
 • Samarbeider med andre tjenester om vurdering og oppfølging.
 • Bidrar i ansvarsgrupper og individuelle planer, samt igangsetting av dette. Søke helse- og omsorgstjenester.
 • Deltar i forebyggende arbeid i helsestasjonsteam 0-5 år. Helsestasjon 0-5år. 

Vi har pr i dag ikke ergo- eller fysioterapeut i skolehelsetjenesten eller helsestasjon for ungdom. 

Slik søker du

Søke om ergo- eller fysioterapi

Du kan selv søke om tjenester fra ergo- fysioterapitjenesten for ditt barn. For at vi skal vite hva ditt barn-/ungdom trenger hjelp til, må du fylle ut et henvisningsskjema.

Henvisningsskjema for ergo- og fysioterapitjenester for barn og unge (Word)

Henvendelse om kommunal ergo- og fysioterapi for barn og unge skrives ut og sendes til oss på følgende adresse: Ås kommune, Forvaltningsenheten, Postboks 195, 1430 Ås

Har du spørsmål? Kontakt forvaltningsenheten ved saksbehandler Line Johansen, telefonnummer 64 96 25 96.