Valgprotokollen for valgstyret i Ås viser blant annet fordeling av partistemmer og personstemmer.

Valgstyrets møtebok - Kommunestyrevalget 2023

Valgstyrets møtebok - Fylkestingsvalget 2023

I Ås kommune var det 5826 som stemte på valgdagene søndag og mandag. 

I tillegg er det registrert 4399 forhåndsstemmer.