Demenskoordinator

En demenskoordinator er et bindeledd mellom deg som har demens, dine pårørende og hjelpeapparatet. Kontakt demenskoordinator i Ås kommune for hjelp.

Både demenskoordinator og ergoterapeut kan komme på hjemmebesøk for en uforpliktende prat eller for eksempel for en vurdering av behov for kognitive hjelpemidler.

Vi bistår noen ganger fastlegen med kognitiv testing.

Om pårørendeskole

Som pårørende til en person med demens kan du ha behov for kunnskap om sykdommen og hvordan du kan ta vare på deg selv.

Ås kommune arrangerer pårørendeskole og samtalegrupper i samarbeid med Follokommunene Nesodden, Nordre Follo, Vestby, Enebakk og Frogn.

Pårørendeskole høst 2024

Pårørendeskolen på Langhuset i Nordre Follo fra kl. 17-20.

Bor du i Ås, melder du deg på til demenskoordinator Mona Bekkhus Wetterberg på telefonnummer 959 39 705 eller e-post mona.bekkhus-wetterberg@as.kommune.no 

 • 18. september - Kommunikasjon, sorg og mestring  
 • 25. september - Sykdomslære, hva er demens?  
 • 9. oktober - Fremtidsfullmakt og vergemål
 • 16. oktober - Velferdsteknologi og pårørendehistorie

Samtalegrupper

Vi har differensierte samtalegrupper for pårørende til personer med kognitiv svikt / demens her i Ås kommune. Kontakt demenskoordinator eller sende mail til hukommelsesteamet@as.kommune.no

Samtalegruppene er:

 • for ektefeller til hjemmeboende personer med demens.
 • for yngre ektefeller til hjemmeboende personer med demens i Follo.
 • for pårørende til personer med demens som bor på sykehjem.
 • for voksne barn til hjemmeboende personer med demens.
 • for yngre voksne barn til hjemmeboende personer med kognitiv svikt / demens.
 • for ektepar i Follo hvor den som har kognitiv svikt / demens er i yrkesaktiv alder.

Snakk med andre pårørende

Har du behov for å snakke om demens med en annen pårørende? Du kan ringe til en pårørende som har fått opplæring som likeperson.

Har du mistanke om at din nære har fått demens?

Du har trolig mange spørsmål om hva som skjer fremover? Kanskje det er vanskelig å finne ut hva du skal spørre om? Kanskje du trenger hjelp til å sortere og formulere alle spørsmålene? 

Nedenfor finner du en liste som kan være til hjelp.

 • Ha en notatbok, perm eller lignende, hvor du noterer spørsmål etter hvert som de dukker opp. Samle all informasjonen på ett sted, for eksempel i en perm eller bok eller en mappe på pc-en, da det kan være mye å holde oversikt over.
   
 • Snakk med din nære om din bekymring og hva du mener er problemet.
   
 • Ta kontakt med fastlegen til din nære for å avklare om din nære har fått demens. Fastlegen vil kunne starte en undersøkelse, ofte kalt basal demensutredning, for å finne ut om din nære har sykdommen.
   
 • Ta kontakt med kommunens helse- og omsorgstjeneste for informasjon, råd og veiledning, og for å søke på helse- og omsorgstjenester. Vanligvis har kommunen en ressursperson på demens, et hukommelse- eller demens- eller et tverrfaglig team i kommunen som kan gi informasjon, råd og veiledning. De kan også bistå i utredning av sykdommen. Utredningen skjer da i samarbeid med fastlegen.
   
 • Husk at din nære og du også kan ha rett til tolk for å forstå det som blir sagt eller for å formidle det du ønsker til helse- og omsorgstjenesten. Tolketjenestene kan gjelde fra og til norsk språk, tegnspråk, hørselshemming eller kombinert hørsels- og synshemming. Dette gjelder også andre offentlige virksomheter. Du kan lese mer her: https://www.helsenorge.no/rettigheter/rett-til-tolk/
   
 • Hva hvis din nære ikke vil til fastlege, få ressursperson på demens eller demensteam på besøk, hva gjør du da? Utgangspunktet er som nevnt at helse- og omsorgstjenester er frivillig. Det vil si at din nære må samtykke til å få helse- og omsorgstjenester. De som jobber i tjenestene har mye erfaring med tillitsvekkende tiltak, slik at de kommer i posisjon til personen det gjelder. Det finnes også muligheter for å bruke tvang mot en person, men da må strenge vilkår i loven være oppfylt, og det skal være absolutt siste utvei.
   
 • Du bør undersøke om det er rettigheter din nære og du har. Søk på de helse- og omsorgstjenestene som det er behov for. Din nære må gi deg fullmakt for å bistå i søknadsprosessen. Hvis din nære ikke lenger har samtykkekompetanse og det er opprettet en fremtidsfullmakt, så er det den som er pekt ut som fullmektig som kan søke på vegne av din nære. Hvis det er opprettet vergemål for din nære, er det vergen som bistår med søknaden. Der du er en i situasjonen hvor ingen av disse alternativene foreligger, kan du ringe statsforvalteren for å få veiledning.
   
 • Det kan være at du som pårørende har egne behov som må ivaretas. Da kan du for eksempel ta kontakt med egen fastlege eller kommunens helse- og omsorgsavdeling og søke på de helse- og omsorgstjenestene du er behov av.
   
 • Siden demens er en sykdom som hele tiden utvikler seg, kan det være økt behov for flere helse- og omsorgstjenester, så søk om mer hjelp når det er nødvendig. Et praktisk tips er å søke om helse- og omsorgstjenester så tidlig som mulig, fordi det er saksbehandlingstid i kommunene, men også hos klageinstansene.
   
 • Bruk klageretten dersom du eller din nære er misfornøyd med at dere ikke har fått de helse- og omsorgstjenestene dere har søkt på, eller om dere er misfornøyde med innholdet i tjenestene. Du må ha fullmakt fra din nære for å bistå ham eller henne med en klage.
   
 • Du kan kontakte Pasient- og brukerombudet for nærmere råd og veiledning, eller for bistand til å klage.
   
 • Du kan kontakte Demenslinjen - 23 12 00 40 for spørsmål - her sitter det erfarne sykepleiere som kan svare på dine spørsmål.
   
 • Du kan også kontakte statsforvalteren, som er tilsyns- og klageinstans i den regionen du bor for nærmere råd og veiledning.
   
 • Det kan også finnes andre, private organisasjoner, for eksempel interesseorganisasjoner, som kan gi råd og veiledning til deg som pårørende.