Demenskoordinator

En demenskoordinator er et bindeledd mellom deg som har demens, dine pårørende og hjelpeapparatet. Kontakt demenskoordinator i Ås kommune for hjelp.

Både demenskoordinator og ergoterapeut kan komme på hjemmebesøk for en uforpliktende prat eller for eksempel for en vurdering av behov for kognitive hjelpemidler.

Vi bistår noen ganger fastlegen med kognitiv testing.

Pårørende til personer med demens

Som pårørende til en person med demens kan du ha behov for kunnskap om sykdommen og hvordan du kan ta vare på deg selv.

Ås kommune arrangerer pårørendeskole i samarbeid med Follokommunene Nesodden, Nordre Follo, Vestby, Enebakk og Frogn.

Neste pårørendeskole i regi av Follokommunene arrangeres i mars i Drøbak 

Hukommelsesteamet i Ås tilbyr deltakelse i samtalegruppe for pårørende til personer med demens. Som regel har vi egne grupper for ektefeller og for voksne barn.

Vi starter opp med samtalegrupper for pårørende til personer med demens igjen mot slutten av august. Kontakt demenskoordinator Mona for å melde din interesse.

Snakk med andre pårørende

Har du behov for å snakke om demens med en annen pårørende? Du kan ringe til en pårørende som har fått opplæring som likeperson.