Demenskoordinator

En demenskoordinator er et bindeledd mellom deg som har demens, dine pårørende og hjelpeapparatet. Kontakt demenskoordinator i Ås kommune for hjelp.

Både demenskoordinator og ergoterapeut kan komme på hjemmebesøk for en uforpliktende prat eller for eksempel for en vurdering av behov for kognitive hjelpemidler.

Vi bistår noen ganger fastlegen med kognitiv testing.

Om pårørendeskole

Som pårørende til en person med demens kan du ha behov for kunnskap om sykdommen og hvordan du kan ta vare på deg selv.

Ås kommune arrangerer pårørendeskole og samtalegrupper i samarbeid med Follokommunene Nesodden, Nordre Follo, Vestby, Enebakk og Frogn.

Pårørendeskole på kveldstid vinter 2024

Pårørendeskolen på Moertunet i Ås fra kl. 17-20. 

Bor du i Ås, melder du deg på til demenskoordinator Mona Bekkhus Wetterberg på telefonnummer 959 39 705 eller e-post mona.bekkhus-wetterberg@as.kommune.no 

  • 10. januar – sykdomslære v/ overlege Peter Bekkhus-Wetterberg
  • 17. januar - kommunikasjon, sorg og mestring v/ høgskolelektor PhD Kari Lislerud Smebye
  • 24. januar – Fremtidsfullmakt og vergemål // Pårørendehistorie // Tjenester i kommunene og velferdsteknologi
  • 31. januar -  Faruk Busuladzic, fastlege og sykehjemslege i Ås, Hva gjør fastlegen? // Gry Mathisen, enhetsleder for forvaltningstjenester voksne, Tjenester i helse- og omsorgstjenestene // Øystein Dale, seniorrådgiver og ergoterapeut i Ås, Velferdsteknologi (inkludert besøk i Mulighetsrommet).

Samtalegrupper

Informasjon om oppstart for nye samtalegrupper for pårørende til personer med demens kommer.

Samtalegruppene er:

  • for ektefeller til hjemmeboende personer med demens.
  • for yngre ektefeller til hjemmeboende personer med demens i Follo.
  • for pårørende til personer med demens som bor på sykehjem.
  • for voksne barn til hjemmeboende personer med demens.
  • for yngre voksne barn til hjemmeboende personer med kognitiv svikt / demens.
  • for ektepar i Follo hvor den som har kognitiv svikt / demens er i yrkesaktiv alder.

Snakk med andre pårørende

Har du behov for å snakke om demens med en annen pårørende? Du kan ringe til en pårørende som har fått opplæring som likeperson.