Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Brann, feiing og beredskap

Aktuelt

Fotografi av bekk

Rapport om kvikkleire er klar

Den nye rapporten fra Norconsult avdekker ikke endret risiko eller faregrad i forhold til det som er kjent fra tidligere. Området er stabilt, og godt ...
Kartutsnitt som viser utbredelse av kvikkleire på Moer. Større kart med mulighet for zoom ligger i lenke i saken. Der finner du også utsnitt for Solli Eldor.

Om kvikkleire i Ås

Geotekniske undersøkelser viser at det i noen områder på Eldor, Sollia og Søndre Moer er kvikkleire i grunnen. Dette får konsekvenser både for grunnei...
Feiing av pipe. Foto: Follo brannvesen

Feiing av pipe

Follo brannvesen skal, etter behov, sørge for feiing av røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Feieren gjennomfører ogs...