Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Brann, feiing og beredskap

Aktuelt

Foto av toppen av et varlingsanlegg

Tester flyalarmene 8. juni

Onsdag 8. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret varselet «Viktig melding – søk informasjon». Her er informasjon på norsk, engelsk og ukrainsk.
Fotografi av bekk

Rapport om kvikkleire er klar

Den nye rapporten fra Norconsult avdekker ikke endret risiko eller faregrad i forhold til det som er kjent fra tidligere. Området er stabilt, og godt ...
Kartutsnitt som viser utbredelse av kvikkleire på Moer. Større kart med mulighet for zoom ligger i lenke i saken. Der finner du også utsnitt for Solli Eldor.

Om kvikkleire i Ås

Geotekniske undersøkelser viser at det i noen områder på Eldor, Sollia og Søndre Moer er kvikkleire i grunnen. Dette får konsekvenser både for grunnei...