Gjennomgangen av all tilgjengelig informasjon om de lokale kvikkleireområdene ved Eldor, Sollia og Søndre Moer kommer på bakgrunn av rasulykken i Gjerdrum, der flere mennesker omkom da et boligområde raste ut.

Norconsult AS har fått oppdraget med å gjøre gjennomgangen på vegne av Ås kommune.

Gjennomgangen av kvikkleireområdene i Ås kommune er nå ferdig, Rapporten fra Norconsult har ikke avdekket noe som øker farenivået.

Beboere i området trenger ikke å bekymre seg for fare på grunn av mye nedbør. Det må fysiske inngrep til for å endre situasjonen i grunnen. Derfor opprettholdes pålegget om at alle terrengendringer, grave- og fyllingsarbeider i risikosonen skal meldes kommunen.