Tilbakeslagssikring for næringsvirksomhet - Oversikt over væskekategorier

Veiledning fra Norsk Vann som bygger på Norsk Standard "NS-EN 1717:2001 Beskyttelse mot forurensning av drikkevann og drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å forhindre tilbakestrømming"

B 5ffRaSHnAycAAAAAElFTkSuQmCC