Steder som utgjør en risiko for tilbakestrømming

Under følger en liste over eksempler over steder som kan utgjøre en risiko for vannforurensning:

Gartneri og gårdsbruk: Slange/kran i eller utenfor driftsbygning, automatisk drikkevannsanlegg til dyr, i grisehus, egen vannforsyning til vanning, vanningsanlegg i drivhus.

Industri: Prosessutstyr/vaskeanlegg, diverse kjemikalier, bensinstasjoner, vaskehaller, sirkulasjonsanlegg for vannbåren varme, kjøleanlegg med eller uten tilsetningsstoffer, anlegg med muligheter for å veksle mellom offentlig og privat vannkilde, inkludert sjøvann.

Helseinstitusjoner: Sykehus, sykehuslaboratorier og sykehjem.

Laboratorier: Mikrobiologiske og kjemiske.

Næringsmiddelvirksomheter: Fiskeforedling, kjøttforedling, bryggerier, barer og restauranter.

Hotell og svømmehaller

Sprinkleranlegg: Med og uten kjemikalier

Havnerelatert virksomhet

Installering av tilbakestrømssikring

Det er huseier/abonnenten som er ansvarlig for at tilstrekkelig sikring er installert, og som er ansvarlig for at installert utstyr fungerer. Rørlegger med kompetanse til å montere tilbakestrømssikring skal utføre arbeidet og sende melding om utført arbeid til kommunen (via Entreprenørportalen).

 

Tilbakestrømssikring bør monteres ved hovedinntak etter innvendig stoppekran og før første røravstikker. I tillegg bør sikringen plasseres slik at det er enkelt å nå denne ved behov.

 

RMSwAAAABJRU 5ErkJggg==

Flytskjema/illustrasjon for plassering av tilbakestrømssikring.

Tilbakestrømssikring for næringsvirksomhet - Oversikt over væskekategorier

Veiledning fra Norsk Vann som bygger på Norsk Standard "NS-EN 1717:2001 Beskyttelse mot forurensning av drikkevann og drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å forhindre tilbakestrømming"
 

Tabellen viser væskekategorier for ulike steder

B 5ffRaSHnAycAAAAAElFTkSuQmCC