Vedlegg som må sendes inn sammen med søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann- og avløpsarbeider vil ikke kunne behandles før alle vedlegg som er beskrevet her er sendt inn så vær nøye med å sende inn dette for en raskere og mer effektiv saksbehandling.

  1. Søknadsskjemaet på entreprenørportalen må fylles ut fullstendig. Foretaket som søker må påse at alle deler av søknadsskjemaet er fylt ut. 
  2. Utvendig situasjonskart som viser kummer, stoppekran og stikkledningene fra bygning til og med hovedledning. Rørdimensjoner skal påføres og ledningene skal tegnes inn med standard fargebruk for fagområdet.
  3. Bunnledningstegning (ved tilbygg og nybygg)

 

Vi ber samtidig om at overvannsnotat og prosjekteringen av overvann som er sendt inn i byggesaken (tilbygg, nybygg), også sendes inn som vedlegg til søknad om vann- og avløpsarbeid. Enhet kommunalteknikk gjennomgår og behandler prosjektering av nullpåslipp, søknad om påslipp av drensvann og søknad om regulert påslipp av overvann.

Maler for Overvannsnotat, inkludert fordrøyningsberegning og blågrønn faktor.

 

Slik sender du inn Søknad/melding om vann- og avløpsarbeid

Det er kommunalteknisk avdeling som behandler søknaden om vann- og avløpsarbeider (sanitærabonnement). Søknad/melding om vann- og avløpsarbeid, skal sendes inn via entreprenørportalen.

Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Så fort arbeidene er ferdige skal foretaket sende inn melding med sluttdokumentasjon via Gemini Entreprenørportal (geminientreprenorportal.no). Det er foretaket som har sendt inn sanitærsøknaden som sender inn dette. 

Ferdigmelding skal sendes inn via entreprenørportalen – som en oppfølging av det godkjente tiltaket (samme saksnummer). 

Det er gitt vilkår i sanitærgodkjenningen i den enkelte saken hva vi krever av dokumentasjon. Det skal blant annet alltid foreligge situasjonsplan som viser det private vann- og avløpsanlegget slik det er bygget, samt tilhørende innmålingsfil i sosi-format av komplett anlegg. OBS! Ferdigmelding i sanitærsaken må ikke forveksles med ferdigattest i byggesaken for prosjektet, som behandles av enhet for plan, bygg og geodata.

Entreprenørportalen

Innlogging
Logg inn på entreprenørportalen her.

Registrering av foretak i entreprenørportalen
For å få tilgang til portalen må foretaket opprette og registrere en egen entreprenørportal-bruker gjennom følgende link. Opprette bruker.
Se også veiledningsfilm for registrering i Entreprenørportalen.

For foretak som tidligere har brukt løsningen til å sende inn søknader til andre kommuner, benyttes samme innlogging. Deretter må det bes om tilgang til Ås kommune i portalen.

Sende inn søknad om vann og avløpsarbeider
Før første søknad kan sendes inn, må kommunen godkjenne hvert enkelt foretak som har søkt om tilgang. Når foretaket er godkjent, mottar foretaket en egen link som skal benyttes ved pålogging. Lagre gjerne denne linken som favoritt i nettleseren.

I portalen får tilgang til foretakets saker, både de som er under arbeid, og alle ferdige saker. Søknader skal være godkjent av Ås kommune sør arbeidet settes igang. I portalen kan foretaket enkelt følge med på sakens status og sende inn ferdigmelding på både sanitærmelding og utslippstillatelser når anlegget er ferdig.

Trenger dere hjelp?
Ved spørsmål om Entreprenørportalen, ta kontakt på epost:
VA-entreprenørportalen@as.kommune.no