Om PPT

Våre ansvarsområder er barn og elevers utvikling og læring, samt barnehagers og skolers kompetanseheving og organisasjonsutvikling.
 
PPT er organisert/delt inn i tre team:
  • De sakkyndige (PPT)
  • Logopeder
  • Pedagogisk innsatsteam (PIT)
​PPT er hjemlet i Opplæringsloven §5 og Barnehageloven § 33-35 som omhandler tjenester rettet både mot barnehager og skoler.
 
Ås PPT er organisert i virksomhet Barn, unge og familie i Ås kommune.

Til deg som er forelder

Ønsker du en vurdering av om barnet ditt har behov for spesialundervisning?

Da kan du ta kontakt med pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) på e-post.

Vi ber om at du ikke sender oss sensitive personopplysninger om barnet/eleven på e-post. Hvis du trenger å sende oss personopplysninger bruk eDialog.

Utredningen gjøres av en sakkyndig fagperson, som blant annet vurderer om barnet ditt kan ha nytte av en individuell opplæringsplan (IOP).