Mer informasjon om spillemidler

Du kan søke om spillemidler til idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg.

For eksempel:

  • bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet eller egenorganisert aktivitet, og som ikke er underlagt kommersielle interesser
  • kjøp og innredning av eksisterende anlegg
  • universell utforming av eldre idrettsanlegg

Vikens presentasjon av spillemidler (PDF 2MB)

Slik søker du

Fristen for søknader her i Ås er 15. desember 2021. Det gjøres oppmerksom på at søkere selv må sette seg inn i søknadsprosessen og i reglementet rundt spillemidler. Alle søknader skjer via nettsiden anleggsregisteret.no. Her finner du også alt du trenger å vite om søknadsprosessen.

Les mer om...

  • hvem som kan søke
  • hvordan du søker 
  • relevant kontaktinformasjon

...på fylkeskommunens informasjonssider.

Spillemilder til anlegg for idrett og fysisk aktivitet hos Viken Fylkeskommune 

Kommunens rolle

Kommunen går gjennom søknader som kommer inn, og etterspør dokumentasjon dersom dette skulle mangle.

Alle søknader blir oversendt til Viken fylkeskommune senest 15. januar. Fylkeskommunen behandler søknadene, og tidligst svar kan forventes vår/sommer 2022.