Akutt hjelp - nødtelefoner

 • Brann: 110
 • Politi: 112 - Politiet i Follo: 02800
 • Ambulanse: 113
 • Legevakt: 116 117
 • Nødnummer for døve: 1412

Follo barnevernvakt

Telefon direkte: 917 19 615
 
Via politi: 64 85 16 00/02800

Elvia, strøm og strømførende kabler

Ring ved åpenbare faresituasjoner: Telefon 22 44 10 40

Hjemmesykepleien - vakttelefon

Distrikt Sør 959 39 605
 
Distrikt Nord 959 39 604

Kommunale bygninger og utleieboliger

Kommunale bygninger og kommunale utleieboliger: 959 39 659.
 
Kun akutte henvendelser for sikring av bygget/bolig.

Krise- og incestsenteret Follo

Telefon: 64 97 23 00

Moer sykehjem etter kontortid

 • Avdeling 1A  -  64 96 25 10
 • Avdeling 1B  -  64 96 25 11
 • Avdeling 1C  -  64 96 25 12
 • Avdeling 1D  -  64 96 25 13
 • Avdeling 1H  -  64 96 25 18
 • Avdeling 2H  -  64 96 25 68 
 • Avdeling 2C  -  64 96 25 16
 • Avdeling 2D  -  64 96 25 17

La det ringe lenge fordi telefonene viderekobles

Moertunet, bogrupper og dagavdelinger i Tunveien 5, 7 og 9

Tunveien 5
Bogruppe 5A tlf.nr: 474 66 703
Bogruppe 5B tlf.nr: 474 46 704
 
Tunveien 7
Bogruppe 7A tlf.nr: 474 66 702
Bogruppe 7B tlf.nr: 959 39 687
 
Tunveien 9
Bogruppe 1A tlf.nr: 64 96 23 11
Bogruppe 1B tlf.nr: 64 96 23 12
Natt tlf.nr : 64 96 23 53
 
Bogruppe 2A tlf.nr: 64 96 23 13
Bogruppe 2B tlf.nr :64 96 23 14
Natt tlf.nr: 64 96 23 54
 
Bogruppe 1C tlf.nr: 64 96 23 19
 
Dagavdeling 1 tlf.nr:64 96 23 64
Dagavdeling 2 tlf.nr:64 96 23 67

Overgrepsmottaket

Overgrepsmottaket ved Legevakten i Oslo er et døgnåpent helsetilbud til personer av alle kjønn fra og med 14 år, som har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller andre seksuelle overgrep. Vi tar imot pasienter og henvendelser/henvisninger fra Ås kommune.  Vi tar også imot henvendelser direkte fra innbyggere som oppholder seg i Ås kommune. 

Du kan ta kontakt med oss selv om du ikke husker hva som har skjedd. Alle overgrepsutsatte som henvender seg, får umiddelbar ivaretakelse og hjelp.

Dersom den det gjelder er under 14 år skal henvendelsen gå til barnemottaket på Oslo universitetssykehus, Ullevål, telefonnummer 22 98 91 40.

Vann og avløp

Kontakt sentralbordet 64 96 20 00 i arbeidstiden (09:00 - 15:30 mandag - fredag)
 
Utenfor arbeidstid ring 959 39 727

Veterinærvakt i Follo

Veterinærvakta 488 86 980 (16 - 8 alle hverdager og fra fredag kl. 16 til mandag kl. 8).

Veterinærvakta gjelder for produksjonsdyr og hest
 

NB! Vær oppmerksom på at veterinær kan være opptatt med pasienter når du ringer. Legg igjen beskjed på telefonsvarer, og veterinær ringer deg tilbake så snart som mulig.

Viltvakt

Ved viltpåkjørsler/kollisjon meld fra til politiet på 02800. Politiet vil kontakte viltvakta. 
 
Ved andre akutte hendelser med vilt (ikke husdyr som katt, hund, sau) kontakt Follo landbrukskontor: 64 96 20 87.
 
Ting som haster etter 16.00 og fridager, ring Viltvakta 64 96 20 70.   

Øst 110-Sentral IKS

64 91 31 00 er betjent fra 08:00 til 15:30
Telefonnummer som skal benyttes hvis det ikke brenner.
 
Les mer her: www.ost110.no/