Både ansatte i skolen og foresatte har etterlyst å sette temaet samarbeidet mellom hjem og skole på dagsorden. Det felles ønsket er å best mulig lykkes med å gi barn og unge gode skoledager.

Det er virksomhetsleder for skole i kommunen, Vibeke Aaser Grønli, og rektorene i Ås skolene som inviterer:

– Dette tror vi blir en veldig fin og nyttig kveld for alle foresatte som deltar. Temaet er hvordan vi alle kan bidra til at barn og ungdom som går på skole i Ås opplever trygge og gode dager. Ikke bare i skoletiden, men hele døgnet, forteller Aaser Grønli.

I løpet av kvelden skal foreldre bli inspirert og få konkrete tips til handlinger som fører til gode øyeblikk, og hvordan de som foreldre kan bidra til å ruste elevene til å tåle livet på godt og vondt.

Felles grunnlag

Foreldremøtet er en del av et større opplegg med navnet Gleding. Gleding er en ideell organisasjon som setter fokus på hvordan både skole og foreldre kan bidra til gode relasjoner og livskvalitet for små og store. 

I samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge deler kommunen kostnaden til opplegget, som dreier seg om tre arrangementer: Et for skoleledere, et for foreldre og et for alle ansatte i grunnskolen. Det er grunnlegger og daglig leder Siri Abrahamsen som holder alle tre arrangementene her i Ås.

– Vi tror dette er helt supert med tanke på å få fokus på hvordan vi kan dra sammen og i samme retning for å forebygge utenforskap og psykisk uhelse hos barn og unge, sier virksomhetsleder Aaser Grønli.

– Alle i Ås-skolen er enige om at det å forebygge på alle måter koster mindre enn å reparere. Her får vi kunnskap, inspirasjon og verktøy som vil være et godt felles grunnlag for å gi det vi alle ønsker for alle elever i Ås - kjærlighet, lek, mestring, mening, fellesskap og trygge voksne som støtter og løfter.