Arbeidsvarslingen for fase 3 i utbyggingen av Sentrumshagen i Ås sentrum er godkjent av kommunen, og har en varighet til og med 1. november 2024.

Som en del av varslingen er det levert kart som viser hvor veien sperres.

Kart som viser hvordan Sagaveien er stengt ved krysset ut til Skoleveien

Myke trafikanter henvises til å bruke de parallelle veiene Måltrostveien og Ekornveien for å komme til Skoleveien.

Kart som viser hvordan myke trafikanter kan bruke Måltrostveien og Ekornveien for å komme seg til Skoleveien