Avlastning utenfor institusjon (privat avlastning)

Privat avlastning søker til forvaltningsenheten på søknadsskjema Søknad om helse- og omsorgstjenester som ligger på Ås kommune sin hjemmeside: 

Søke helse- og omsorgstjenester

Organiseres av tilrettelagte tjenester og utføres av privatpersoner.

Avlastning er en tjeneste til personer og familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Omsorgslønn

Omsorgslønn er en økonomisk ytelse som kan gis til person som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Det ytes vanligvis i forbindelse med pleie og omsorg av gamle, syke pasienter, alvorlig funksjonshemmede voksne og multifunksjonshemmede barn. Det er omsorgsoppgavens tyngde som er avgjørende, ikke pasientens tilstand eller alder. 

Omsorgslønn innvilges av kommunen etter søknad og vurdering av behov. Kommunen kan velge å gi andre tjenester i stedet. Kommunen fastsetter omfanget av omsorgsarbeidet etter individuell vurdering.

Lønnsnivået er som for omsorgsarbeidere, og uavhengig av lønnsmottakers utdannelse og øvrige lønnsnivå. For noen personer kan dette være en tilfredsstillende løsning som gjør det mulig å yte omsorg med redusert innsats i normalt arbeid, uten for stort økonomisk tap.