Disse kalles 360 Online og Plan & Build (det siste er for internt bruk under byggesaksbehandling i avdelingene for plan, bygg og geodata).

I forbindelse med overgangen vil det kunne bli noen forsinkelser i svar på henvendelser og søknader som er sendt fra 12. desember og noen uker inn i januar. Vi ber om forståelse og tålmodighet i denne perioden, og skal gjøre vårt ytterste for at store forsinkelser unngås.

Merk at det også vil være noe forsinkelser i publisering av dokumenter til ny postliste på grunn av overgangen til nytt system. Postliste for 2022 vil fortsatt være tilgjengelig fra kommunens nettside. Ny løsning for politiske møtdokumenter vil fylles med innhold etter hvert som møtene settes opp.

Lenker til nye løsninger vil bli gjort tilgjengelig onsdag 4. januar på sidene Postliste og Politiske møter.