Skolerute for intro-deltakere 2023-2024

Måned

Antall skoledager

Merknad

Feriedager

August 2023

(23)

Første skoledag: 1. august

 

September 2023

(21)

 

 

Oktober 2023

(17)

Intro i høstferien

 

November 2023

(21)

 

 

Desember 2023

(13)

Juleferie: f.o.m. onsdag 20. t.o.m. mandag. 1. januar

5 feriedager

Januar 2024

(21)

Intro starter 2. januar2024

 

Februar 2024

(16)

 

 

Mars 2024

(16)

Påskeferie f.o.m. mandag 25. mars t.o.m. mandag 1. april

2, 5 dag fri

April 2024

(21)

Intro starter 2. april 2024

 

Mai 2024

(18)

Onsdag 1.mai

Torsdag 9. mai

Fredag 10.mai

Fredag 17. mai

Mandag 20. mai

 

Fri

Juni 2024

(15)

Siste skoledag: 28. juni

(samfunnskunnskap i uke 26)

4 uker sommerferie

Juli- August 2024

Første skoledag: 30. juli 2024

 

190 skoledager

 

 

 

Slik søker du

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å søke. 

Telefon 64 96 21 50/ 64 96 21 55
 
Bor du i Frogn eller Vestby må du søke gjennom din kommune. 

Om integreringprogrammet

For mange nyankomne flyktninger og innvandrere er introduksjonsprogrammet obligatorisk og foregår på heltid. Deltakerne får opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Målet med programmet er å forberede deltakerne til arbeid eller videre utdanning. 

Programmet gjennomføres i henhold til integreringloven som gjelder fra 01.01.2021. Les mer om integreringloven her

NAV innvilger introduksjonsprogrammet, mens Ås gjennomføre programmet.