Slik søker du

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å søke. 

Telefon 64 96 21 50/ 64 96 21 55
 
Bor du i Frogn eller Vestby må du søke gjennom din kommune. 

Skolerute for intro-deltakere

Skoleruta for intro

Introruta for Ås læringssenter

2022-2023

 

Juli 2022

 

Siste skoledag før sommerferien fredag 1. juli.

 

20 dager ferie.

 

August 2022

 

1.august introstart.

 

September2022

 

 

 

Oktober 2022

 

 

November 2022

 

 

Desember 2022

Juleferie

4 dager fri

Januar 2023

Første introdag 2. januar.

 

Februar 2023

 

 

Mars 2023

 

 

April 2023

Påskeferie fra3. april til og med 10. april.

2,5 feriedager

Mai 2023

Ferie 19. mai

1 feriedag

Juni 2023

Siste skoledag 30. juni

 

Juli 2023

Ferie, første introdag er 31. juli

20 dager

August 2023

 

 

Ansatte begynner 1. august.   

Deltakere avspaserer 1. august  

Om integreringprogrammet

For mange nyankomne flyktninger og innvandrere er introduksjonsprogrammet obligatorisk og foregår på heltid. Deltakerne får opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Målet med programmet er å forberede deltakerne til arbeid eller videre utdanning. 

Programmet gjennomføres i henhold til integreringloven som gjelder fra 01.01.2021. Les mer om integreringloven her

NAV innvilger introduksjonsprogrammet, mens Ås gjennomføre programmet.