Målerne gir også økt sikkerhet, ved at informasjonen som hentes inn loggføres. Ved behov kan loggen hentes ut, for eksempel hvis det er mistanke om store avvik som lekkasje og rørbrudd.

På sikt skal alle vannmålere i kommunen være digitale.

Hva skjer når det er min tur?

Vi bytter målere område for område. Når det nærmer seg din tur får du en SMS fra oss. 

En av kommunens to rørleggere – Øystein eller Rune – vil ringe deg for å avtale tid for utskifting av din vannmåler.

Snart er det avlesning

Frem til du får installert digital vannmåler, må du sende inn avlesning til oss.

Vi åpner skjema for registrering av årets vannforbruk mandag 18. desember. Mer informasjon kommer.

Her finner du mer informasjon om gebyrer, vannmåler og faktura