Valgstyret i Ås har godkjent følgende valglister. Listene ligger også til gjennomsyn på Ås innbyggertorg.

Godkjente lister

Arbeiderpartiet.pdf

Fremskrittspartiet.pdf

Høyre.pdf

Industri- og Næringspartiet.pdf

Kristelig Folkeparti.pdf

Miljøpartiet De Grønne.pdf

Partiet Sentrum.pdf

Rødt.pdf

Senterpartiet.pdf

SV - Sosialistisk Venstreparti.pdf

Venstre.pdf

Klage på vedtak

Klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne et listeforslag, må fremsettes innen sju dager etter denne offentliggjøringen 25. mai 2023.

Se også saksdokumenter fra valgstyrets møte 24. mai 2023

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til politisk.sekretariat@as.kommune.no eller telefon 64 96 20 00.