Kreftkoordinator

Ås kommune har kreftkoordinator i 100 % stilling. Kreftkoordinatoren har videreutdanning i kreftsykepleie og samarbeider blant annet med fastleger, kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Tjenesten er gratis og gjelder for deg som er rammet av en kreftsykdom, som bor eller oppholder deg i Ås kommune, og for dine nærmeste pårørende. Henvisning er ikke nødvendig.

Hva kan kreftkoordinator hjelpe med?

  • Være tilgjengelig for pasient og pårørende.
  • Gi informasjon, veiledning og støtte i ulike faser av sykdommen
  • Koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte
  • Ha støttesamtaler med pårørende, inkludert barn og ungdom
  • Ha oversikt over relevante tilbud og tjenester fra kommunen, sykehus og andre samarbeids-partnere
  • Samarbeide med leger i forhold til lindring av symptomer, som for eksempel kvalme og smerte

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Dersom du har fått påvist kreftsykdom eller har fått tilbakefall, får du tillegg til Pakkeforløp for kreft (standardiserte pasientforløp på sykehus), tilbud om Pakkeforløp hjem.

Pakkeforløp hjem er et tilbud for alle pasienter med ny-diagnostisert kreftsykdom eller tilbakefall, både voksne og barn. Pakkeforløp hjem skal bidra til trygghet og forutsigbarhet for deg som pasient.

Brosjyre: pakkeforløp hjem for pasienter med kreft (PDF)

Hva er formålet med Pakkeforløp hjem?

Det skal sikre at du med ny-diagnostisert kreft får den hjelpen du trenger før, under og etter behandling – både på sykehuset og når du kommer hjem til kommunen du bor i. Du skal vite hvem som har ansvar for videre behandling og oppfølging, og hvem som kan kontaktes ved behov.

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft skal bidra til økt fokus på livskvalitet, god helse og mestring for personer som lever med kreft, eller etter endt kreftbehandling.

Når starter Pakkeforløp hjem?

Den starter etter at du har blitt informert om kreftdiagnosen.

Hvordan blir du fulgt opp?

Pakkeforløp hjem består av tre samtaler hvor din livssituasjon og behov for oppfølging blir kartlagt. Tidspunkt for samtalene er:

  • på sykehus, etter informasjon om kreftdiagnose.
  • i kommunen, om lag 3–4 måneder etter en kreftdiagnose.
  • i kommunen, om lag 12–18 måneder etter en kreftdiagnose.

Takker du nei til kartleggingssamtale får du et nytt tilbud på et senere tidspunkt.

Hva kan du snakke om?

Tema for samtalene vil avhenge av dine behov og hva som er viktig for deg i din livssituasjon, samt oppfølging utover selve kreftbehandlingen. Eksempler på temaer: Egne ressurser, rehabilitering, psykisk og fysisk helse, familiesituasjon og nettverk, økonomi og psykososial støtte.

Samtalen gjennomføres av lege, sykepleier, eller annet helsepersonell.

Nyttige sider, kurs og møteplasser

Treffpunkt er for barn og unge mellom 6 og 16 år som har alvorlig sykdom i familien, eller som har opplevd at noen som står dem nær er død. Sted: Ski

Ung kreft, treffarena for unge kreftrammede mellom 15- 35 år og for unge pårørende til kreftrammede mellom 15- 35 år

Podkaster, filmer, bøker og blogger om kreft:

Montebellosenteret er en helseinstitusjon som tilbyr kursopphold med fokus på livsmestring for kreftpasienter og deres pårørende, inkludert familiekurs:

Sorgtilbud for barn, ungdom og voksne

Sorgbehandling poliklinikk på Ahus gir faglig støtte til barn, ungdom og voksne som opplever dødsfall i nær familie. Henvisning fra fastlege.

Sorg omsorg Follo: Tilbud til barn, ungdom og voksne i Ås kommune. Kontaktpersoner: Tone Merete Eng, Ås, mobil 924 22 313.