Tjenesten er gratis og gjelder for deg som er rammet av en kreftsykdom, som bor eller oppholder deg i Ås kommune, og for dine nærmeste pårørende. Henvisning er ikke nødvendig.

Hva kan kreftkoordinator hjelpe med?

 • Være tilgjengelig for pasient og pårørende.
 • Gi informasjon, veiledning og støtte i ulike faser av sykdommen
 • Koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte
 • Ha støttesamtaler med pårørende, inkludert barn og ungdom
 • Ha oversikt over relevante tilbud og tjenester fra kommunen, sykehus og andre samarbeids-partnere
 • Samarbeide med leger i forhold til lindring av symptomer, som for eksempel kvalme og smerte

Nyttige sider, kurs og møteplasser

 • Treffpunkt - møteplass for barn og unge i Follo.
  (for barn og unge mellom 6 og 16 år som har alvorlig sykdom i familien, eller som har opplevd at noen som står dem nær er død)
 • Temakafé for Follokommunene - et møtested for kreftpasienter, pårørende og etterlatte hvor du kan møte likesinnede og fagfolk.
  Se datoer og temaer på kreftforeningen.no
 • Kreftforeningen i Norge
 • Kurs i Hverdagsglede i samarbeid med Frisklivssentralen