Oversikt over saker som bke behandlet på dette møtet finnes nedenfor.