Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 26.10.2022 kl. 17:00 - Ås kulturhus, store sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
87/22 Utredning av innføring av Aktivitetskort i Ås kommune
88/22 Landbruks- og viltforvaltningssaker - Saker som skal til politisk behandling
89/22 Ås kommunes VA-norm
90/22 Ny sak om Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever og Forvaltningsmål for bever, Ås kommune, etter høring.
91/22 Årsrapportering Startlån 2021 og oppdatering av retningslinjer for behandling av søknad om startlån
92/22 Politisk møteplan 2023
93/22 Politisk reglement - kap. 4 Kontrollutvalget
94/22 2. tertial rapport 2022 Ås kommune
95/22 2. tertial 2022 Ås kommune budsjettreguleringer
96/22 Samarbeidsavtale for håndtering av mindre tilfeller av akutt forurensning / IUA
97/22 Solfallsveien spesialboliger. Revidert sluttrapport
98/22 Orientering om uttalelse fra Statens vegvesen ifm interpellasjon fra Kommunestyret 9. februar 2022 vedrørende nye E18 Retvet-Vinterbro
99/22 Valgbarhet og søknad om midlertidig fritak - Maria-Therese Jensen (V)
100/22 Uttreden av kommunale verv - Peter Boström (SV) - nyvalg