Kurset tok i korte trekk for seg hva It`s Learning er og hvordan skolen bruker læringsplattformen. Videre hva foresatte kan forvente å finne når disse logger seg inn med MinId. 

For foresatte skal det være mulig å se/finne:

  • Rapporter som sier noe om hva eleven har lest og gjort.
  • Planer i fagene og de ressursene, lekser og gjøremål som er knyttet opp til tema.
  • Vurderinger

Det vil i månedsskiftet oktober/november bli mulig å bruke en egen "foreldre-app" for foresatte i Ås kommune. Denne vil nok senke terskelen for pålogging.

Vedlagt ligger en liten innføring, og da det som i det store og hele ble gjennomgått på kurset. 

itslearningforesatte.mp4