Denne uka har det vært nasjonal Egenberedskapsuke. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som er ansvarlig for kampanjen. Målet er at vi alle skal gjøre noen enkle grep for å være bedre rustet til å klare oss selv i minst tre døgn i en krise.

Portrettfoto av beredskapskoordinator Bjørn-Erik Pedersen

Bjørn-Erik Pedersen, beredskapskoordinator

– I det daglige er det jeg som har ansvar for å holde i beredskapen; lage planer, gjennomføre øvelser og samarbeide med andre aktører. I en krisesituasjon sitter jeg i kriseledelsen. Her har jeg blant annet ansvaret for at planer er tilgjengelige, praktisk tilrettelegging og sikre loggføring.

Ved større beredskapssituasjoner er det rådhuset i Ås som er kommunens oppmøtested. Det er her kommunens kriseledelse samles, og det er her vi har lokaler og planer for evakueringssenter.

For å sørge for at innbyggerne får den informasjonen de trenger har vi flere kanaler vi bruker. Kommunens hjemmesider og Facebooksiden Ås kommune er nok de viktigste, men vi har også mulighet til å sende SMS-varsling til alle som er registrert med adresse i Ås.

Mer informasjon om hvordan du kan få SMS-varsling fra Ås kommune

Hvorfor er det så viktig med egenberedskap?

– Den viktigste grunnen til at man bør ha noe egenberedskap er å kjøpe seg litt tid. Både for egen del, men også for å gi kommunen tid til å planlegge det videre arbeidet.

Hvilke grep har du gjort selv hjemme?

–  Å være beredskapskoordinator forplikter. Jeg har derfor en egen beredskapskasse i boden med mesteparten av det som står på lista. Turutstyr er noe jeg bruker store deler av året, så sekken står alltid klar. I tillegg har jeg lagret en god del vann.

Har du noen tips til hvordan man kommer i gang?

–  Mange har nok mye av det som står på lista allerede, men kanskje ligger ting litt rundt omkring. Å samle noe i en boks eller bod kan gjøre at man får litt oversikt, og gjør at man slipper å lete for mye. Å vite hvor du har lommelykt eller stearinlys er en god start.

Hva tenker du kan være greit for Ås-folk å vite når det gjelder beredskap?

– Innbyggere i Ås kan være trygge på at kommunen jobber kontinuerlig med beredskap, og at vi har mange planer for hvordan vi skal møte ulike kriser. Hvis det i tillegg er god egenberedskap i befolkningen vil dette bidra til at kommunen som helhet er godt forberedt.

Portrettfoto av folkehelserådgiver Bente Sperlin i en rosa vest utenfor Ås kulturhus

Bente Sperlin, folkehelserådgiver

– I en krisesituasjon skal jeg bidra med å opprette et Evakuerings- og pårørendesenter (EPS). Det viktigste her blir at de som kommer blir godt ivaretatt inntil situasjonens videre forløp blir avklart. Her vil det å bli ivaretatt, informert og det å sørge for varme, mat, trygget og omsorg være i høysete.

Hvorfor er det så viktig med egenberedskap?

– Fordi det bidrar til at samfunnet som helhet i en krisesituasjon blir mer robust. Hvis alle kan ha som utgangspunkt at «man kan klare seg selv i starten» er det viktig fordi det gir oss et bedre utgangspunkt hvis det oppstår en situasjon. Og det gir en trygghet i seg selv. Både for den enkelte, men også kommunen. Dessverre så er egenberedskap også et ledd i at man blir mer bevisst at det kan oppstå en krise. Det er på en måte prisen.

Hvilke grep har du gjort selv hjemme?

–  Har kanner med vann og et beredskapslager med tørrvarer. Har både primus og stormkjøkken. Kan også lage mat på gassgrill, og huset kan varmes opp med vedfyring.

Har du noen tips til hvordan man kommer i gang?

–  Informasjon, informasjon og atter informasjon. Slik sett er Egenberedskapsuka fin, fordi den er nasjonal og man får en påminner i mange kanaler. Og informasjonen må være av en slik art at man forstår alvoret.

Hva tenker du kan være greit for Ås-folk å vite når det gjelder beredskap?

–  God informasjon om hva det er man skal ha i beredskap hjemme og hvorfor, se på nettsiden sikkerhverdag.no. Og innbyggere må få vite hvor og hvordan de kan henvende seg i en krisesituasjon. Ved ulykker og situasjoner med fare for liv og helse er det politiets nødnummer 112 som skal varsles.

Portrettfoto av ordfører Ola Nordal bak pulten på kontoret sitt

Ola Nordal, ordfører i Ås kommune

– Når det oppstår kriser er det ordfører som er talsmann for kommunen og øverste ansvarlig for kommunikasjon fra kriseledelsen. I slike situasjoner vil det være godt for meg å vite at de fleste innbyggere har en god egenberedskap. Min oppfordring er derfor å benytte anledningen nå til å ordne et beredskapslager hjemme.

Hvorfor er det så viktig med egenberedskap?

– Det er trygt og nødvendig å ha et beredskapslager hjemme, slik at man kan klare seg sjøl hvis f.eks. strøm og vann blir borte noen dager. Hvis alle husstander har det, blir samfunnet mye mer robust.

Hvilke grep har du gjort selv hjemme?

– Vi har tenkt gjennom hva vi kan trenge, og kjøpt inn litt ekstra. Vi har mange dunker med rent vann, et lite lager med bl.a. ekstra tørrmat, hermetikk, batterier og en batteriradio. Vi har ved for vinteren og en liten gassbrenner og gass. Og så har vi backup-lager med kaffe, sjokolade og potetgull.

Har du noen tips til hvordan man kommer i gang?

 – Start med å skaffe noen 5-liters dunker med vann, de kan lagres i årevis. Og så er det lurt å tenke gjennom hva man sjøl kan trenge for 3-4 dagers beredskap, og skaffe seg det.

Hva tenker du kan være greit for Ås-folk å vite når det gjelder beredskap?

– Jeg anbefaler å se på nettsiden sikkerhverdag.no. Der er det god veiledning for hvordan man kan sikre egenberedskapen sin.

Portrettfoto av kommuneoverlege Anette Skarshaug Skeie utenfor Ås rådhus

Anette Skarshaug Skeie, kommuneoverlege

– Som kommuneoverlege jobber jeg til daglig med et bredt spekter av saker innenfor helse, og samarbeider med mange aktører som også vil være sentrale i en krise. Blant annet fastlegene og kommunens psykososiale kriseteam.

Kommuneoverlegen er fast deltaker i kriseledelsen og ansvarlig for å gi medisinskfaglige råd. Kommuneoverlegen har også myndighet til å fatte hastevedtak innenfor miljørettet helsevern og smittevern. I en krise som også involverer helseområdet vil en av de viktigste oppgavene være å gi informasjon ut til innbyggerne.

Hvorfor er det så viktig med egenberedskap? 

– Akkurat i disse dager så er et scenario med atomhendelse i forbindelse med krigen i Ukraina det som slår meg først når jeg tenker egenberedskap. Og er en grunn til at jeg har blitt mer bevisst rundt dette. Jeg er ikke så naiv at jeg tror at dette ikke kan skje. Da kan det hende vi får beskjed om at den beste måten å beskytte oss på er å oppholde oss innendørs en periode.

Hvilke grep har du gjort selv hjemme?

– Ingen aktive grep, men jeg har tomme vannkanner som lett kan fylles med vann dersom det skulle bli aktuelt. Jeg har selvsagt noe hermetikk stående og poser med pulver til diverse gryteretter og supper. Våtservietter har jeg alltid hjemme uavhengig av beredskap. Jeg har paraply med tanke på beskyttelse mot regn dersom en atomhendelse skulle skje.

Har du noen tips til hvordan man kommer i gang?

– Det er enkle grep som skal til; som å ha noen få kanner med vann fra butikken. Disse kan lagres over lengre tid så lenge de ikke er åpnet, og ellers tenke langtidsholdbar mat blant annet hermetikk.

Hva tenker du kan være greit for Ås-folk å vite når det gjelder beredskap?

– Dersom det skulle skje en atomhendelse i Ukraina så har vi noen dager på oss. Og det som skulle komme i et regnskyll etter en atomhendelse kan vi lett beskytte oss mot ved å bruke ordinært regntøy. Du bør ha smertestillende medisiner hjemme, og litt beredskap hvis du har noen andre medisiner du er avhengig av. Når det gjelder jod-tabletter bør alle følge rådene fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). I dag er rådene at de under 40 år, gravide, ammende eller har barn som bor hjemme bør ha jod tabletter hjemme, men det er viktig at man ikke tar jod tablettene før myndighetene går ut og sier at man skal gjøre det.

Ås kommune har også distribuert jod-tabletter til alle barnehager, skoler og helsestasjoner i kommunen

Portrettfoto av enhetsleder for eiendom Linn Christin Reppe med mursteinsbygningene i Ås sentrum i bakgrunnen

Linn Christin Reppe, enhetsleder eiendom

– Vi på eiendom er ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens eiendomsportefølje. Vi har oversikt over de kommunale byggene, tilganger og hvilken tilstand de har. Dersom det oppstår en situasjon hvor det for eksempel er behov for å for å gjøre om på hva de brukes til, så vil vi bli involvert.

Hvorfor er det så viktig med egenberedskap? 

– Hvis en krise oppstår, kan den ofte komme brått. Du får ikke nødvendigvis tid til å forberede deg, og det kan ta litt tid før alternativer kommer på plass. Derfor er det lurt å være beredt. Særlig med tanke på vann og varme kan det være viktig for å overleve en situasjon, rett og slett.

Hvilke grep har du gjort selv hjemme?

– Jeg er en av de som trenger uker som egenberedskapsuka. Det er bra med en påminner med jevne mellomrom. Den siste uka har jeg tenkt på at vi nok er godt dekket med varme og mat, men at vi bør få ordnet med vann til drikke.

Har du noen tips til hvordan man kommer i gang?

– For min del, og kanskje en del andre, gjelder det å bruke sjansen til å faktisk gjøre noe når påminnelsen kommer. Kanskje kan man gjøre en øvelse hjemme og prøve å klare seg uten strøm og vann i et døgn eller to – en slags beredskapshelg? Da vil jeg tro vi kan få et godt bilde av hva som bør ligge i «kassen».

Hva tenker du kan være greit for Ås-folk å vite når det gjelder beredskap?

– Det kan være greit å vite litt om hva som gjøres av kommunen. Hvordan vi kommuniserer, hvor man finner informasjon. Både med og uten internett-tilgang. Oppmøtested er det viktig at folk vet om. Kommunen må prioritere de mest sårbare først, da er det viktig at vi som har mulighet har forberedt oss så godt som mulig.

Portrettfoto av kommunedirektør Tom-Arne Tørfoss på perrongen ved Ås stasjon

Tom-Arne Tørfoss, kommunedirektør

– Kommunen har ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Vi har god oversikt over risiko, sårbarheter og kriser som kan ramme Ås-samfunnet. I tillegg til vår overordnede beredskapsplan har vi beredskapsplaner for viktige samfunnsfunksjoner. I en krise vil brannvesenet og legevakten sette i gang med akutt livreddende innsats. Skolene, barnehagene, hjemmehjelpstjenesten og sykehjemmene har egne planer for å kunne ivareta barn og brukere i en krise. Virksomheter med ansvar for kritisk infrastruktur som vannforsyningen overvåker driften løpende og setter inn tiltak umiddelbart dersom en uønsket hendelse oppstår.

I en krise bistår vi Follo politidistrikt med alle våre ressurser for å redde liv og hindre skade.

Hvorfor er det så viktig med egenberedskap? 
– Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn. Sammen er vi forberedt.

Hvilke grep har du gjort selv hjemme?
– Vi har tatt utgangspunkt i hvordan sikre varme, drikke, legemidler, hygiene og tilgang på informasjon. Dette, sammen med et lite beredskapslager med tørrvarer, gjør at vi skal klare oss en god tid på egenhånd i en krisesituasjon.

Har du noen tips til hvordan man kommer i gang?
– Ta utgangspunkt i gode tips på sikkerhverdag.no for hvordan klare seg i minst tre døgn i en krise. Her finner man det meste av det en trenger av informasjon. Sørg også for at naboer og venner gjøres kjent med dette og tar egenberedskap på alvor.

Hva tenker du kan være greit for Ås-folk å vite når det gjelder beredskap?
– Jeg oppfordrer alle til å lese seg opp på egenberedskap og gjøre nødvendige tiltak hjemme. I tillegg finner man mye informasjon om hvordan man kan henvende seg til kommunen i en krisesituasjon på kommunens hjemmesider.