Det er forvaltningen i kommunen som tar i mot nye søknader om tekniske hjelpemidler.

Skal du hente et hjelpemiddel du har fått innvilget av kommunen eller trenger hjelp til installering kontakter du kommunens hjelpemiddellager. På hjelpemiddellageret jobber det serviceteknikere, som også kan bistå med reparasjon av utstyr.

Lageret er ikke alltid bemannet fordi vi også har oppdrag ute hos hjemmeboende som har hjelpemidler fra oss. Så husk å ringe først for å avtale tid, dersom du trenger å besøke oss i Tunveien 3.

For å søke bruker du kommunens skjema for helse- og omsorgstjenester.