Tekniske hjelpemidler

Det er forvaltningen i kommunen som tar i mot nye søknader om tekniske hjelpemidler.

Skal du hente et hjelpemiddel du har fått innvilget av kommunen eller trenger hjelp til installering kontakter du kommunens hjelpemiddellager. På hjelpemiddellageret jobber det serviceteknikere, som også kan bistå med reparasjon av utstyr.

Lageret er ikke alltid bemannet fordi vi også har oppdrag ute hos hjemmeboende som har hjelpemidler fra oss. Så husk å ringe først for å avtale tid, dersom du trenger å besøke oss i Tunveien 3.

For å søke bruker du kommunens skjema for helse- og omsorgstjenester.

Tilpassing av bolig

Trenger du å tilpasse boligen din, kan du søke kommunen om startlån. Søknad skjer elektonisk til Husbanken. Boligkontoret i Ås behandler søknaden.

Les mer om startlån og tilskudd

Det kan gis startlån til:

  • Del- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig
  • Utbedring/tilpasning av nåværende bolig
  • Refinansiering, så du kan bli boende i nåværende bolig
  • Delfinansiering ved bygging av ny bolig

Nysgjerrig på hva som finnes av hjelpemidler?

På Moertunet ligger Mulighetsrommet, hvor du kan se på og prøve ulike hjelpemidler. Både digitale og mer tradisjonelle.

Les mer om Mulighetsrommet her