Tuning in to Teens kan være nyttig for alle foreldre, og særlig for foreldre til ungdommer som strever litt ekstra med tristhet, engstelse eller sinne.

I gruppa lærer en mer om utviklingsmessige behov hos ungdommer, en både gir og får støtte fra andre foreldre, og en øver på å møte ungdommens følelser gjennom emosjonsveiledning.

Målsettingen i Tuning in to Teens er å styrke relasjonen mellom foreldre og barn, utvide foreldres emosjonelle kompetanse, hjelpe foreldre å forstå og takle situasjoner hvor de avvises av ungdommen, og gi foreldre en trygghet på at de har det som trengs for å hjelpe ungdommen sin.

Les mer og meld deg på