Dette kurset kan være nyttig for alle foreldre, og særlig for foreldre av barn som strever litt ekstra med tristhet, engstelse eller sinne.

I gruppa lærer en mer om barns emosjonelle behov, en både gir og får støtte fra andre foreldre, og en øver på å møte barns følelser gjennom emosjonsveiledning.

Les mer og meld deg på