Hvem har rett til grunnskole for voksne?

Voksne kan ha behov for grunnskoleopplæring av forskjellige grunner. Voksne kan ha behov for grunnskoleopplæring i hele fag eller i bare grunnleggende ferdigheter. Grunnskoleopplæring for voksne skal være gratis og tilpasset den enkeltes behov.

Hvem har rett?

  • Personer som ikke har fullført grunnskoleopplæring.
  • Personer som trenger fornyet grunnskoleopplæring pga. mangelfull opplæring.
  • Personer som trenger fornyet grunnskoleopplæring pga. sykdom eller skade.

Er du over 16 år og bosatt i Ås, Frogn eller Vestby, kan du søke om plass.

Ønsker du mer informasjon om innholdet i undervisningen og målene i læreplanen, se Kompetanse Norge.

Les mer om grunnskole for voksne hos Utdanningsdirektoratet

Slik søker du

Last ned søknadsskjemaet "Grunnskoleopplæring for voksne" (se nederst på denne siden) og send det til oss på mail: 

laeringssenteret@as.kommune.no

eller lever det i resepsjonen:

Moerveien 10, 
1431 Ås

Ekspedisjonstid: Mandag til torsdag kl. 09:00 - 12:00