Skolerute for grunnskolen for voksne

Måned

Antall skoledager

Merknad

Plandager for lærere

August 2023

(11)

Første skoledag: Torsdag 17. august

Mandag 14. august

Tirsdag 15. august

Onsdag 16. august

September 2023

(21)

 

 

Oktober 2023

(17)

Høstferie: Uke 40

 

November 2023

(21)

 

Fredag 17. november

Desember 2023

(13)

Juleferie: f.o.m. onsdag 20. t.o.m. tirsdag 2. januar

 

Januar 2024

(21)

Juleferie t.o.m. tirsdag 2. januar. Første skoledag er onsdag 3. januar

Tirsdag 2. januar

Februar 2024

(16)

Vinterferie: Uke 8

 

Mars 2024

(16)

Påskeferie f.o.m. mandag 25. mars t.o.m. mandag 1. april

 

April 2024

(21)

 

 

Mai 2024

(18)

Fri

Onsdag 1.mai

Torsdag 9. mai

Fredag 10.mai

Fredag 17. mai

Mandag 20. mai

 

 

Juni 2024

(15)

Siste skoledag: Fredag 21. juni

Mandag 24. juni

Juli 2024

Skoleferie

Første skoledag: Man. 19. aug. 2024

 

190 skoledager

 

 

Hvem har rett til grunnskole for voksne?

Voksne kan ha behov for grunnskoleopplæring av forskjellige grunner. Voksne kan ha behov for grunnskoleopplæring i hele fag eller i bare grunnleggende ferdigheter. Grunnskoleopplæring for voksne skal være gratis og tilpasset den enkeltes behov.

Hvem har rett?

  • Personer som ikke har fullført grunnskoleopplæring.
  • Personer som trenger fornyet grunnskoleopplæring pga. mangelfull opplæring.
  • Personer som trenger fornyet grunnskoleopplæring pga. sykdom eller skade.

Er du over 16 år og bosatt i Ås, Frogn eller Vestby, kan du søke om plass.

Ønsker du mer informasjon om innholdet i undervisningen og målene i læreplanen, se Kompetanse Norge.

Les mer om grunnskole for voksne hos Utdanningsdirektoratet

Slik søker du

Last ned søknadsskjemaet "Grunnskoleopplæring for voksne" (se nederst på denne siden) og send det til oss på mail: 

laeringssenteret@as.kommune.no

eller lever det i resepsjonen:

Moerveien 10, 
1431 Ås

Ekspedisjonstid: Mandag til torsdag kl. 09:00 - 12:00