– Flere av dere som er her i dag, jobber med nødsituasjoner daglig. Og vi er alle i roller hvor vi øver på beredskap flere ganger i løpet av året. Med beredskapsrådet ønsker vi å få til et treffpunkt hvor vi kan dele kompetanse og erfaring, og ha en arena hvor vi sammen kan snakke om situasjoner som er spesielt aktuelle her i Ås, åpnet ordfører Bengt Nøst-Klemmetsen.

Til stede var kommunens krisestab og nøkkelpersoner innen beredskap, representanter fra NMBU, Politiet, Statsforvalter Oslo og Viken, Heimevernet, Sivilforsvaret, kommunens leverandør av IT tjenester Ikomm, Ås Lions og Ås lions/Eika samt Ås - og Nordby sanitetsforening.

Beredskapskoordinator i Ås kommune Bjørn-Erik Pedersen startet med å informerte om status for beredskap i kommunen. Deretter var det tid for å bli bedre kjent, dele kunnskap og erfaringer.

– Jeg vil takke for et positivt møte med mange nyttige innspill og diskusjoner. Dagen i dag viser at det er viktig å kjenne til hverandre, hverandres ressurser og ansvarsområder som en del av beredskapsarbeidet, avsluttet kommunedirektør i Ås kommune Tom-Are Tørfoss.