Områdemodell

En områdemodell er en modell for gjennomføring- og fiansiering av felles offentlig infrastruktur knyttet til en områderegulering.

Modellen er utarbeidet og utviklet samtidig som områdereguleringsplanen for Ås sentralområdet og har vært en del av grunnlaget ved vurderingen av gjennomføringsforutsetningene i områdereguleringsplanenplanen.

Ås kommune inviterer til åpent informasjonsmøte 27. september 2021

Vi inviterer til åpent møte om områdemodellen i Store sal på kulturhuset mandag den 27. september mellom klokken 12:00 – 14:00. Vi vil i møtet gi en presentasjon og gjennomgå områdemodellen.

Påmelding til møtet sendes direkte til christin.bassoe.jorstad@as.kommune.no

Målgruppe for møtet: Utbyggere, eiendomsutviklere, investorer og grunneiere.

Slik sender du inn bemerkninger

Eventuelle bemerkninger til planforslaget kan sendes:

Frist for uttalelsen til forslag om endret reguleringsplan er fastsatt til innen 20.10.2021.