Brøyting

Grensen for når vi kaller ut brøytemannskapet kan variere. Vi ser an snøfallet, og noen ganger venter vi, slik at vi får med det meste på en runde. Er det vedvarende snøfall brøytes det oftere. Generelt brøytes det ved over 5cm våt snø og 10 cm tørr snø. Ved snøfall om natten etterstrebes det at veier er gjennombrøytet innen kl. 06.00 på hverdager, og innen kl. 09.00 på søndager og helligdager.

Innkjørsler

Eiendommmer som ligger langs kommunale veier må påregne å få snø brøytet inn i innkjørselen. Beboere må selv rydde egen innkjørsel. Det er ikke tillatt å legge snø fra innkjørselen ut på fortauet eller i veibanen.

Hva forventer vi av deg?

  • At du som trafikant er forbredt på føreforholdene; enten du går, sykler eller kjører
  • At du parkerer slik at brøytebilen kommer frem
  • At du selv rydder egen innkjørsel
  • At snø fra egen eiendom ikke måkes ut i veien
  • At du har forståelse for at værforhold av og til kan gjøre det vanskelig for oss å innfri dine forventninger

Strøing/salting

Salting foretas før ventet snøvær og ved forventet glatt føre. Hovedsakelig strøs og saltes det i bakker, svinger og inn mot kryss. Strøingen skal være så god at normalt vinterutrustede kjøretøy kommer frem. Fortau og gang-/sykkelveier brøytes og strøs så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen.