Servering og fasiliteter

 • Gårdskafé på Breivoll Gård
 • Området har flere veier som er tilgjengelig for rullestol og barnevogn
 • Badeplasser
 • Badebinge
 • Grill- og bålplass - husk at du er ansvarlig hvis du tenner bål uansett årstid!
 • Overnatting
 • Mange benker på området
 • Toaletter
 • Lekeplass ved Breivoll Gård
 • Mulighet for kajakkleie
 • Volleyballbane – ta med ball
 • Fotballbane – ta med ball
 • Store plenområder for lek og aktiviteter 

Turmuligheter i området

Breivoll er et flott utgangspunkt for turer, hele året. Kyststi langs fjorden. Kultursti, 3 km rundtur med informasjonstavler ved kulturminner. I Fålemarka er det mange merkede turstier. Mulig å gå til Svartskog, og videre til Hvervenbukta.

Breivoll er også et flott turmål for sykkel og fotturer. Sjekk kartet og start gjerne turen der du bor, for eksempel i Ås sentrum, Nordby eller Ski. Fra Ås sentrum er det bare 10 km til Breivoll, 9 km fra Ski stasjon!

Slik kommer du deg hit

Breivoll er tilgjengelig til fots, med sykkel, med kajakk, med kollektiv transport og bil.   

Sjekk reiseruter og avganger på entur.no (bruk stoppested Nesset) og sykkelvei/gangvei i Google maps.

Verdt å vite

Statlig sikret friluftslivsområde

I over 60 år har den norske stat bidratt til å sikre viktige friluftslivsområder for allmennheten. Breivoll er et slikt statlig sikret friluftslivsområde. Ås kommune er grunneier. DNT Oslo og Omegn har en leieavtale for nordre del av området.

Ta vare på naturen, fugle- og dyrelivet

Breivoll ligger i et kulturlandskap med viktige naturverdier og et særegent plante- og dyreliv. Det er mange store, varmekjære trær på Breivoll med en sjelden undervegetasjon. De store eikene er vernet, og må ikke skades. På og rundt Flatskjær og Tuskjær er det et spesielt rikt fugleliv. Skjærene er viktige hekkeområder og er derfor fredet med ferdselsforbud 15. april - 15. juli. Hold avstand, ikke gå i land på skjærene.

Skikk og bruk - Allemannsretten

 • Ikke kast søppel i naturen. Ta med søppel hjem eller til en søppelkasse
 • Rydd alltid opp etter deg, og andre hvis du er grei :)
 • Overnatting ute, som telting og hengekøye, er ikke tillatt i mer enn 2 døgn uten eierens samtykke, jfr Friluftsloven §9. Hold avstand til bebodde hus og hytter, minimum 150 meter
 • Du kan ferdes fritt i utmark til fots. Fri ferdsel skal ikke være til skade eller ulempe for andre, eller for plante- og dyreliv
 • Vis hensyn til utmarksnæringene og de som bor i området

Forbud mot å brenne bål i skog og mark

Fra 15. april til 15. september er det forbud mot bålbrenning i skog og mark. Det kan gis tillatelse til bålbrenning fra kommunen dersom lokale forhold tilsier det. Husk at du alltid er ansvarlig hvis du tenner bål/grill.