Du kan velge om du vil:

  • Bruke elektronisk skjema
  • Sende oss en e-post med din avlesning
  • Sende det til oss på papir via post

Fristen for å levere inn din avlesning er 20. januar 2022.

Har du installert ny elektronisk vannmåler, leser vi den av for deg.

Hvordan lese av måleren?

I brevet du får om årsavlesning står forrige målerstand oppgitt på målerkortdelen. Se hvordan målerstanden står oppgitt her, og bruk denne som mal for ny avlesning.

Hvordan lese av måleren hvis jeg ikke har brevet?

Begynn avlesningen fra venstre, og ta med alle tall i telleverket på sort eller hvit bakgrunn - også nullene.

Ikke ta med:

  • Røde tall eller hvite tall på rød bakgrunn
  • Desimaler (tall etter komma) 

Bruke elektronisk skjema

Du må ha smarttelefon, nettbrett eller PC med internettilgang for å kunne sende oss informasjon om din avlesning elektronisk. Du må også vite ditt avtalenummer og din MålepunktID.

Send oss din avlesning elektronisk

Send oss e-post

Hvis du ikke får registrert avlesningen i elektronisk skjema kan du sende det på e-post.

Skriv ned adressen hvor måleren er avlest og målerstanden. Bruk «Vannmåleravlesning 2021» som emne og send det til VAR-gebyr@as.kommune.no.

Send det på papir via post

Bruk innmeldingsslippen i brevet du er tilsendt, fyll ut informasjonen og send den til:

Ås kommune, Postboks 195, 1431 Ås.

Merk konvolutten med «Vannmåler 2021».