Den første fartstavlen ble montert i Solveien i dag tidlig, torsdag 9. mars. Fartstavlen har fått navnet Solan, og er en av tre tavler kommunen har gått til innkjøp av.

Nyttig statistikk

Fartstavlene skal monteres opp langs kommunale veier. Disse gir informasjon til bilfører om hastighet, og også korte beskjeder som «Senk farten» basert på målt hastighet og fartsgrense på stedet.

Fartstavlene lager også statistikk over hastighet og trafikkmengde i perioden de henger oppe på hvert sted. Målingene gjøres ved hjelp av radar.

Flyttbare

I første omgang vil kommunen henge opp fartstavler ved skoler og langs strekninger der det er mottatt henvendelser knyttet til stor hastighet og fare for myke trafikanter. Fartstavlene vil henge oppe på samme sted i minst 1 uke før de tas ned igjen.

Dersom det er ønsker knyttet til plassering av fartstavler kan disse sendes til post@as.kommune.no merket med «Fartstavle».