Ås kommune mottok i dag Nasjonalforeningen for folkehelsens pris for innsatsen for et mer demensvennlig samfunn i 2022. Det var helseminister Ingvild Kjerkol som delte ut prisen.

– Gratulerer til Ås som har gjort en stor innsats for at deres innbyggere med demens fortsatt kan være aktive i sin vanlige hverdag så lenge som mulig. Målet om et mer demensvennlig samfunn er nedfelt i planverk, befolkningen orienteres via allmøter, og mange engasjerte ansatte og frivillige er med i arbeidet. Ikke minst er demenssyke og pårørende selv inkludert, sier generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen.

Ås kommune er en av over 150 kommuner som deltar i arbeidet. Kommunen fikk prisen for sin planmessige og aktive innsats for et bedre samfunn å bo i for demenssyke og deres pårørende.

Gir motivasjon

Prisen ble tatt i mot av ordfører Ola Nordal, og virksomhetsleder for sykehjem og boliger Sissel Vibeke Ruud-Hansen på vegne av prosjektet. 

– For oss er det å få denne prisen en stor motivasjon til å fortsette jobben med å skape et mer demensvennlig samfunn, som både tar vare på og integrerer personer med demens. Det er utrolig mye godt arbeid som gjøres rundt om i kommunene, og det er fantastisk at vi kan dele kunnskap og erfaringer på tvers. Det er med stor ydmykhet vi mottar denne prisen. Vi har blitt inspirert av flere, og håper at vi også er til inspirasjon, sier Ruud-Hansen.

Arbeidet for mer demensvennlige samfunn startet etter TV-aksjonen i 2013, som den gang gikk til Nasjonalforeningen for folkehelsens innsats for demenssyke og deres pårørende. Moss var den første kommunen som inngikk samarbeidet. Ås undertegnet avtalen i 2021.

Kunnskap og bevissthet

Over halvparten av de som har demens bor hjemme, og målet med arbeidet for et mer demensvennlig samfunn er at ansatte i privat og offentlig servicenæring skal ha kunnskap og bevissthet om å gi demensvennlig service. I tidlig fase av sykdommen kan mange klare seg godt, dersom de blir møtt med litt ekstra hjelp og forståelse.

– Målet for oss er at personer med demens skal bli møtt med respekt og forståelse og få den hjelpen de har behov for. Det kan være alt fra å bli møtt med hjelpevilje og ikke irritasjon når kunden glemmer pinkoden eller at taxisjåføren venter og ser om passasjeren finner nøkkelen og kommer seg helt inn før hun kjører videre. Det er mange små ting som handler om tålmodighet og vennlighet som er så viktig for at personer med demens skal våge å fortsatt gå den turen i butikken eller annen aktivitet, forklarer Gerhardsen i Nasjonalforeningen.

Arbeidet fortsetter

– Vi skal fortsette det gode arbeidet vi har startet opp, og kommer blant annet til å sette opp nye kursrekker utover våren. Jeg håper også at det kan skape nye idéer for gründervirksomheter som kan utvikle tjenester og konsepter som bidrar til et mer inkluderende samfunn og bygger opp under mestringsfølelsen for personer med en demenssykdom . I Ås er vi i gang med flere spennende utviklingsprosjekter hvor vi kobler på innovasjon via kunnskapsmiljøet vi har på NMBU, universitetet i Ås, som vi er veldig nysgjerrige på hvor vil ta oss, avslutter prosjektleder Sissel Vibeke Ruud-Hansen.

Prisen for å ha gjort en ekstra innsats for å være mer demensvennlig gir heder og ære, og et litografi av Lisa Aisato (En hjelpende hånd).