Du finner oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for de ulike utbyggingsområdene her, under "Kunngjøring oppstart".

Utbyggingsavtalene gjelder for følgende områder: 

Områderegulering for Ås sentralområde: 

 • Detaljregulering for Moerveien 10-13 (B9-B10)
 • Detaljregulering for Brekkeveien 19 (felt B18)
 • Detaljregulering for Langbakken nord (B1)
 • Detaljregulering for Langbakken 18, 20 og 22, og Myrveien 2 (B3)

Solberg-området:

 • Detaljregulering for Solberg Øst
 • Detaljregulering for Solbergveien 1 m.fl.
 • Detaljregulering for Nygårdsveien 24 og 33
 • Detaljregulering for Grenseveien/Myrfaret

Dyster Eldor:

 • Detaljregulering for Dyster Eldor 2, felt B2
 • Detaljregulering for Dyster Eldor 2, felt BK1

Annet områder

 • Detaljregulering for Vollskogen