Oslofjordens Friluftsråd kommer i samarbeid med blant annet Ås kommune med anbefalinger som bidrar til mindre spredning av isopor (EPS).

Se temaside på oslofjorden.org

Anbefalingene er delt opp i to hovedområder:

  • Båtopplag/flytebrygge med EPS
  • Arbeid med EPS

Båtopplag/flytebrygge med EPS

  • EPS bør aldri være eksponert for verken sol, vann eller mekanisk påvirkning over tid.
  • Eldre flyteelementer uten plastbeskyttelse bør fases ut og erstattes med pongtonger som er fullstendig innkapslet.
  • Gjennomfør jevnlig kontroll av pontonger og bøyer for å avdekke skader. Utfør utbedringer så raskt som mulig.
  • Blokker av EPS bør ikke benyttes som underlag/støtte for båter i opplag.
  • Blokker og utrangerte brygger av EPS bør ikke mellomlagres utendørs. Sørg for raskt og korrekt avhending.

Arbeid med EPS

Enten det er håndtering av EPS i en båthavn eller et byggeprosjekt bør det utvises forsiktighet!

Våre anbefalinger:

  • Bruk varmekniv ved kapping av EPS. Tannsag vil kunne slite av store mengder enkeltkuler.
  • Sikre alle materialer for vind.  Når en arbeider med EPS er det lett at avkapp eller hele plater kan bli tatt av vinden
  • Å sikre alle løse deler må prioriteres. Sorter avkapp av EPS i egne sekker. Materialet skal alltid gjenvinnes så det ikke havner på avveie og fordi det sparer energi.