Sendes ut i to runder

For deg som har barn med rett til plass i august, september oktober og november samt søknader om bytte av plass:

Vi sender ut tilbud til de som har søkt til hovedopptaket i 2 runder:

  • 1. runde med tilbud sendes 17. mars - svarfrist 25. mars.
  • 2. runde med tilbud sendes 29. mars - svarfrist 6. april.

Har du allerede en plass, men har søkt ny plass og ikke mottar tilbud i denne perioden, vil du få avslagsbrev når hovedopptaket er avsluttet. Du står fortsatt på venteliste og er med på supplerende opptak frem til neste års hovedopptak.

Barn som fyller 1 år etter 30. november 2022 er ikke med i hovedopptaket. De står på venteliste og er med på supplerende opptak frem til neste års hovedopptak.

Kommunes ansvar er å gi barn med rett til plass som har søkt til hovedopptaket et tilbud. Søkere med rett til plass og som ikke kan få tilbud til i en av sine prioriterte barnehager, vil motta tilbud i en barnehage med ledig kapasitet.

Noen barnehager har mange flere søkere enn de har ledige plasser. I år som i fjor har spesielt Dysterlia barnehage og Rustadporten kanvasbarnehage mange søkere.

Hvordan varsler vi deg om tilbudet?

Vi sender tilbudet til din digitale postkasse hvis du har det, eller til Altinn. Det er den forelderen som ble satt som fakturamottaker i søknadsskjemaet som mottar tilbudsbrevet. Det blir sendt varsel om dette til e-postadressen som er registrert i det nasjonale kontakt- og reservasjonsregisteret.

Dersom du ikke har digital postkasse, og ikke har reservert deg mot digital post, sendes brevet automatisk som brevpost om det ikke åpnes i Altinn innen 20 timer. Har du reservert deg mot digital post fra det offentlige vil du få tilbudsbrevet i posten.

Husk å svare innen fristen

Svarer du ikke innen fristen i tilbudsbrevet, regnes det som at du takker nei til tilbudet.

Oppsigelse

Takkes det ja til overflytting til ny barnehage i hovedopptaket mister man automatisk det barnehagetilbudet man har. Dette gjelder mellom kommunale barnehager, samt fra kommunale barnehage til privat barnehage.

Bytter du mellom private barnehager, eller fra kommunal til privat må du sende oppsigelse. Les om oppsigelse i barnehagenes vedtekter.

Plasser i kommunale barnehager må tas i bruk senest en måned fra oppstartsdato, med betaling fra tilbudsdag. Private barnehager har egne regler.