Østersheltene

For å redusere forekomstene av stillehavsøsters på Breivoll i Bunnefjorden er Ås kommune blitt med i et prosjekt kalt Østersheltene. Østersheltene arbeider for en sirkulærøkonomisk tilnærming, hvor all stillehavsøsters som bekjempes skal brukes som ny ressurs. Østersheltene fungerer også som et fagnettverk hvor man kan dele erfaringer om bekjempelsesmetoder og løsninger. Samarbeidspartnere i Østersheltene er blant annet No. 17, MS Donna, Oslofjordens friluftsråd og Lindum, samt kommunene Asker, Bærum og Nesodden og Ås. Du kan lese mer om Østersheltene her: Prosjekt: Stillehavsøsters fra avfall til ressurs - No17

Flatøsters og Stillehavsøsters

I områdene der det er registrert Stillehavsøsters i Bunnefjorden er det også observert flatøsters. Flatøsters ble tatt ut av rødlisten som truet art i 2021, men bestanden anses fortsatt som liten og de skal ikke bekjempes. God artskunnskap og opplæring er derfor viktig før man starter å bekjempe stillehavsøsters.

Faktaark om artene: 

Flatøsters: Ostrea edulis - Rødlista 2021 - Artsdatabanken

Stillehavsøsters: artsdatabanken.no/fremmedarter/2018/N/1050

 

Ryddedugnader i Bunnefjorden

Ås samarbeider med Nesodden kommune om bekjempelsen i Bunnefjorden og har planlagt ryddedugnader i uke 35. Dersom noen ønsker å delta på ryddedugnader eller være med på opplæring av bekjempelse av stillehavssøters, så kan man kontakte miljørådgiver Rebecca F. Madsen, rebecca.forbergskog.madsen@as.kommune.no