Om PPT

Her finner du oss

Vi er i 1. etasje på Åsgård skole i den blå delen av bygget. 

Når du skal besøke oss, må du bruke inngang A (se kart under).

 

Slik er vi organisert

 
Våre ansvarsområder er barn og elevers utvikling og læring, samt barnehagers og skolers kompetanseheving og organisasjonsutvikling.
 
PPT er organisert/delt inn i tre team:
  • De sakkyndige (PPT)
  • Logopeder
  • Pedagogisk innsatsteam (PIT)
​PPT er hjemlet i Opplæringsloven §5 og Barnehageloven § 33-35 som omhandler tjenester rettet både mot barnehager og skoler.
 
Ås PPT er organisert i virksomhet Barn, unge og familie i Ås kommune.

Til deg som er forelder

Ønsker du en vurdering av om barnet ditt har behov for spesialundervisning?

Da kan du ta kontakt med pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) på e-post.

Vi ber om at du ikke sender oss sensitive personopplysninger om barnet/eleven på e-post. Hvis du trenger å sende oss personopplysninger bruk eDialog.

Utredningen gjøres av en sakkyndig fagperson, som blant annet vurderer om barnet ditt kan ha nytte av en individuell opplæringsplan (IOP).

Skjema

Skjema skrives ut og sendes til Ås PPT per brevpost eller via eDialog