Hva gir HC-kortet deg rett til

HC-kortet gir deg rett til å parkere på reserverte parkeringsplasser som er skiltet med HC-symbol.

Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass for HC uten at du betaler avgift. Merk at det allikevel kan være tidsbegrensninger på HC-plasser som du må overholde.

Parkeringskortet er personlig.

Hva må jeg dokumentere

Hvis du ikke har mulighet til å benytte det ordinære parkeringstilbudet, må du

  • Dokumentere hvor du har behov for å parkere og hyppighet. Oppgi adresse som bosted, arbeid, lege, sykehus, behandlingssteder eller lignende.
  • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over en viss avstand.

Parkeringskortet er personlig

Parkeringstillatelsen er personlig og kan ikke benyttes av andre enn deg som har fått kortet.

Parkeringstillatelsen er knyttet til deg som person, og ikke bilen (unntak for institusjonskort), og du må alltid være med i bilen når kortet brukes.

Her kan du søke om HC-kort

I tillegg til søknadsskjemaet må du levere:

  • Legeerklæringsskjema
  • Passbilde av deg
  • Kopi av gyldig førerkort, dersom du søker som fører

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.pdf

Legeerklæringsskjema.pdf

Søknaden må leveres per post til:
Ås kommune
Postboks 195, 1431 Ås

Eller leveres til Ås innbyggertorg.