Aktuelt regelverk

Ås kommune følger Forskrift om begrensning av forurensning. Bestemmelsene om olje- og fettutskillere kan leses i forskriftens kapittel 15a.

Hvem må ha oljeutskiller?

  • Bensinstasjoner
  • Vaskehaller for kjøretøy
  • Motorverksteder
  • Verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
  • Anlegg for understellsbehandling som enten har vaskeplass, smøreplass, servicehall eller lignende.

Oljeholdig avløpsvann er vann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin eller lignende.

Virksomheter som må ha oljeutskiller, må til enhver tid ha gyldig avtale med et tømmefirma for tømming, kontroll og prøvetaking.

 

Hvem må ha fettutskiller?

  • Restauranter
  • Gatekjøkken og kiosker
  • Kafeer
  • Næringsmiddelindustri som produserer fettholdig avløpsvann
  • Kantiner

Listen er ikke uttømmende. Krav kan gjelde andre virksomheter enn de som er nevnt over. 

Virksomheter som må ha fettutskiller, må til enhver tid ha gyldig avtale med et tømmefirma for tømming og kontroll.