Vi anbefaler derfor å vente 24 timer med å bade når det er kommet mye regn.

Tidligere år har kommunen målt kvaliteten på badevannet ved de mest populære badeplassene med faste intervaller gjennom hele sommeren.

Erfaring fra dette viser at det er stabilt god kvalitet på badevannet i Ås. De gangene det har vært dårligere kvalitet, er det fordi det nylig har kommet mye nedbør.

Følger med

Vi er tilstede på badeplassene gjennom sommeren. Det gjøres fortløpende vurdering av om det bør tas prøver, basert på erfaring fra tidligere år.

Blant de som varsles dersom prøveresultatene fra laboratoriet viser for høye nivåer, er kommuneoverlegen. Kommuneoverlegen informerer da fastlegene i Ås og legevakten i Ski om prøveresultatene, slik at disse kan fange det opp dersom noen har vært uheldige og badet og blitt syke.

Sammen med kommunalteknikk vurderes det om det bør skiltes ved badeplassen, hvor lenge et eventuelt badeforbud bør vare og oppfølging av nye prøvesvar.