Søk om fast leie

Det er hallutvalget som fordeler halltid.

Hallutvalget består av representanter fra Ås idrettsråd og Ås kommune.

Utvalget fordeler halltid til fast trening og arrangement i løpet av mai/medio juni, på grunnlag av søknader og kriterier for tildeling i Retningslinje for tildeling av halltid.

Se også:

​Reglement for bruk av idrettshallene i Ås kommune