Utbyggingsavtalen ble behandlet av kommunestyret 20. mars 2024 i sak 27/24.

Du finner signert utbyggingsavtale, med arealplankart og reguleringsbestemmelser her:

Signert Utbyggingsavtale for Grenseveien Myrfaret[1].pdf