Utbyggingsavtalen ble behandlet av kommunestyret 14.06.23 i sak 45/23.

Partene i avtalen er Ås kommune og Skoleveien 2 AS.

Du finner signert utbyggingsavtale, med arealplankart og reguleringsbestemmelser på arealplaner.no