Utbyggingsavtalen ble behandlet av kommunestyret 20. mars 2024 i sak 26/24

Du finner signert utbyggingsavtale, med arealplankart og reguleringsbestemmelser her:

Signert Utbyggingsavtale Solberg Øst TU AS.pdf