Utbyggingsavtalen ble behandlet av kommunestyret 21.06.23 i sak 58/23.

Partene i avtalen er Ås kommune og Solberg Haga Utvikling AS.

Du finner signert utbyggingsavtale, med arealplankart og reguleringsbestemmelser på arealplaner.no