Utbyggingsavtalen ble behandlet av kommunestyret 25.10.23 i sak 80/23.

Partene i avtalen er Ås kommune, DA Vinskiåsen Bolig AS og DA Vinskiåsen Næring AS.

Du finner signert utbyggingsavtale, med arealplankart og reguleringsbestemmelser på arealplaner.no