Fra 2. mai 2024 får alle gravide tilbud om kikhostevaksine i uke 24 av svangerskapet. Vaksinen beskytter barnet mot kikhoste fra fødsel og frem til barnet får første vaksinedose ved 3-måneders alder. Kikhostevaksine til gravide inngår i barnevaksinasjonsprogrammet og finansieres over statsbudsjettet og utleveres fra Folkehelseinstituttet.

Les mer hos Folkehelseinstituttet (FHI)

Slik bestiller du time

Dersom du har kommet lenger i svangerskapet, og ikke har fått tatt vaksine, så kan du ringe helsestasjonen i Ås på 64 96 22 40, eller sende en e-post til helsestasjonen@as.kommune.no.

Du får vaksinen i våre lokaler på Moer helsehus