Ås har mange engasjerte innbyggere med meninger om behovet for aktiviteter og anlegg. Dere har lokal kunnskap, kjennskap til fagfeltet og engasjement. For å få en nyttig og relevant plan trenger vi innspill og hjelp fra dere!

Møtet holdes i Ås kulturhus (Store sal) fra kl. 19-21 torsdag 16. februar.

Agenda

  • Dette er en viktig plan - ved ordfører Ola Nordal.
  • Slik lager vi planen  - om innhold og prosessen, ved prosjektleder Solveig Viste.
  • Medvirkning og engasjement – en forutsetning for en god plan, ved rådgiver Grethe Johnsen.
  • Kafedialog: Gruppearbeid om temaer som friluftsliv, organisert/uorganisert idrett, nærmiljøaktiviteter, hverdagsaktiviteter, anleggsbehov, samarbeid og samskaping.

Påmelding

Send en e-post til folkehelserådgiver Bente Sperlin - bente.sperlin@as.kommune.no