Fyll fra vannkioskene

Alle som ønsker å fylle f. eks tankbiler med vann fra ledningsnettet skal benytte en av kommunens to vannkiosker. Ved behov for uttak kan Ås kommune ved enhet for kommunalteknikk kontaktes for tildeling av nøkkel til vannkiosken. Uttak skjer via en 2 1/2" Nor-kobling.

I Ås kommune er det utplassert vannkiosker på Smiehagen og i Kveldroveien.

Priser for vann fremkommer av kommunens gebyrregulativ.

Kommunen tillater ikke tapping fra hydranter og vannkummer

Uttak direkte fra vannkum eller hydrant anses som tyveri og er ikke tillat. 

En brannhydrant/brannkum er en innretning for tapping av vann fra hovedledningen for å forsyne brannvesenet under en brann. Ved feil bruk, kan det skape bevegelse i rørene eller tilbakeslag i vannledningen, noe som kan føre til brunt eller forurenset vann for innbyggerne. I tillegg kan unødig bruk føre til at brannuttaket ikke fungerer slik den skal når brannvesenet har behov for vann til brannslokking.